Integrerad vård–omsorg för personer med psykisk ohälsa

Datum: 11 januari 2024, kl 09:00 - 16:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: 2500 kronor exklusive moms
Plats: Digitalt
Målgrupp: Chefer och ledare i kommun och region som vill veta mer om hur man kan implementera dessa metoder, arbetssätt eller starta upp integrerade verksamheter med personal från både socialtjänst och hälso- och sjukvård samt yrkesverksamma som arbetar med målgrupper, verksamhetsutveckling inom området psykisk ohälsa, i socialtjänstens och hälso sjukvårdens verksamheter.

SKR bjuder in till en heldag om personcentrerad integrerad vård och omsorg.

Läs mer och anmäl dig på SKR:s hemsida.