Insatser vid trauma hos asylsökande och nyanlända (HiS7)

Migration och psykisk hälsa
Datum: 8 december 2016, kl 10:00 - 16:00
Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm
Målgrupp: Terapiutbildade (steg 1), psykologer inom primärvård och specialistpsykiatrin

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Denna kurs ger kunskap och verktyg för att ge stöd och vård vid trauma.

  • Kunskap om hur man kan upptäcka trauma
  • Kunskap om vilket stöd primärvården och specialistpsykiatrin kan ge vid trauma
  • Arbetssätt för hur specialistnivån kan handleda primärvården Läs mer