Innovation i välfärden – incitament för tidiga insatser genom sociala utfallskontrakt

Sociala investeringar
Datum: 25 april 2017, kl 10:00 - 16:00
Pris: Gratis
Målgrupp: Politiker, ekonomichefer, HR-chefer, utvecklingsledare i kommuner och landsting

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av eventuellt material från dagen.

I tider av snabb förändring och ökande utmaningar inom den offentliga sektorn behövs nya lösningar och innovation.

Arbetet med sociala investeringar och sociala utfallskontrakt är exempel på en sådan utveckling. Ta del av internationella och svenska erfarenheter av att möta angelägna utmaningar i välfärden.

Sociala utfallskontrakt (engelskans Social Impact Bond) ger möjlighet att, genom ett samarbete mellan en offentlig part och externa aktörer, finansiera och stimulera metodutveckling. Det är ett exempel på hur samhällets aktörer på ett konkret sätt gemensamt kan stimulera och stödja social innovation med fokus på förbättrade livsvillkor men också med syfte att hitta samhällsekonomiskt hållbara lösningar

Inspelningen kommer att finnas tillgänglig via filmarkivet i efterhand och i den här kalenderhändelsen.