Informationsträff: Riskgruppsorienterat arbetssätt

Datum: 20 oktober 2020, kl 15:00 - 15:30
Organisatör: SKR
Plats: Webbinarium
Målgrupp: HR-chefer och HR-experter i kommuner och regioner

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

SKR har utifrån forskning på sjukfrånvaro och analysarbeten i åtta kommuner och fem regioner tagit fram en rapport, en handbok och ett antal utbildningar kring hur ni kan arbeta med ett riskgruppsorienterat arbetssätt. Syftet är att förebygga sjukfrånvaro.

Det viktigaste resultatet när vi utvärderat arbetssättet i två regioner är att medarbetare och chefer är nöjda, det har också lett till minskad sjukfrånvaro och kostnader. Riskgruppsorienterat arbetssätt är ett komplement och en förstärkning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och utformat för att fungera i både kommuner och regioner.