Informationsträff om Traumastödet

Migration och psykisk hälsa
Datum: 15 november 2023, kl 11:00 - 11:30
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Plats: Webbinarium på plattformen Microsoft Teams

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Delta i webbinariet

Klicka här för att delta (ingen föranmälan krävs)

Traumastödet är ett material för att arbeta i grupp med personer som har upplevt trauma och har behov av stöd

Många trauman läker av sig själv med tiden men när traumat påverkar livet och ger symtom som innebär lidande och svårigheter att fungera i vardagen kan det behövas stöd för att kunna må bra igen.

Syftet med Traumastödet är att ge stöd och verktyg för att hantera traumasymtom med inslag av andra svårigheter, såsom depression och ångest, som är vanligt hos personer med traumatiska upplevelser.

Traumastödsguiden innehåller tio gruppträffar med olika teman. En träff består av kunskapsförmedling, tekniker för traumahantering, övningar och råd för egenvård, möjlighet att dela erfarenheter och reflektera tillsammans med andra som har likartade upplevelser samt hemuppgifter som ska göras emellan träffarna.

Materialet har fokus på trauma vid migration/flykt men kan med smärre ändringar även användas vid annan form av trauma

Teoretisk bas är kognitiv beteende terapi. (KBT)

Utbildning i Traumastödet

SKR har tagit fram en digital utbildning i Traumastöd riktad till personal som träffar personer i behov av traumastöd.

Utbildningen innehåller följande:

  • Fem inspelade utbildningsfilmer
  • Digital manual innehållande tio gruppträffar och handledarmanual
  • Digitalt uppföljningsmöte med utbildare
  • Medlem i samarbetsrum för Traumastödet på SKR
  • Kostnad: 2000 kr
  • Mer information om Traumastödet