Implementering av arbetsmetoder för nyanlända och asylsökande

Migration och psykisk hälsa
Datum: 23 augusti 2016, kl 13:00 - 15:00

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Vad händer i arbetet med nyanlända och asylsökande?

22 juni beviljade regeringen 30 miljoner till spridning av erfarenheter från Värmland och insamlat och producerat material.
Av dessa 30 miljoner ska cirka 15 miljoner fördelas till länen för inventering, samordningsinsatser och att frigöra utbildare
Inbjudan att delta har gått ut via SKLs olika nätverk i landstinget ex Hälso- och sjukvårdsdir
Första steget är att landstingen/regionerna anmäler en kontaktperson för den allmänna uppstarten och svarar på om man vill ansluta till stödverktyget Asylsjukvårdsplattformen.
Landsting/regioner erbjuds stöd att göra en inventering kring vilka utbildnings- och stödinsatser länet behöver och vem som kan eller redan är engagerad för vad.
I september startar ett antal utbildningar för utbildare
Utbildarna går sedan hem till sitt län och utbildar personal där