Informationsmöte: Ny delarena om migration inom Kraftsamling för psykisk hälsa

Migration och psykisk hälsa
Datum: 5 oktober 2020, kl 10:00 - 11:30
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / SKR
Plats: Webbinarium (Zoom)

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

SKR har tagit initiativ till Kraftsamling för psykisk hälsa, en samlande arena för ett långsiktigt och tvärsektoriellt utvecklingsarbete för psykisk hälsa.

Det konkreta arbetet bedrivs i så kallade ”delarenor” där alla organisationer är välkomna att delta och bidra.

Röda Korset har nu tagit initiativ till en ny delarena om migration och psykisk hälsa. Vi bjuder in till ett informationsmöte (via Zoom) måndag 5 oktober kl 10.00 om den nya delarenan.

Medverkar gör Ulrika Wickman och Sara Fridlund från Röda Korset, och även Ing-Marie Wieselgren från SKR och Uppdrag Psykisk Hälsa.