Vad hela organisationen bör veta! (HiS1)

Migration och psykisk hälsa
Datum: 24 november 2016, kl 10:00 - 16:00
Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader
Plats: Lustikulla. Liljeholmsvägen 18, Stockholm
Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med utbildning, information och kommunikation

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Utbildningen ”Vad hela organisationen bör veta!” ger dig smarta kommunikationsstrategier för att ge all personal verktyg för ett bättre möte med asylsökande och nyanlända.

Utbildningen ger samlad kunskap om aktuella källor och tjänster för information om till exempel asyl- och etableringsprocessen, rätten till hälso- och sjukvård och om samhällsorienterande information riktad direkt till nyanlända.

Utbildningen inkluderar övningar och stödmaterial för hur information kan förpackas och spridas anpassat utifrån förkunskaper och behov hos målgruppen.

Utbildningen hette tidigare ”Informationsmaterial för målgruppen asylsökande och nyanlända”. Läs mer