Informationsmaterial för målgruppen asylsökande och nyanlända

Migration och psykisk hälsa
Datum: 6 september 2016, kl 10:00 - 10:00
Plats: Torget, plan 6, SKL, Hornsgatan 20, Stockholm
Målgrupp: Utbildare inom landsting och regioner

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Denna utbildning är en handledning i hur du informerar och utbildar personal som möter asylsökande och nyanlända om informationsmaterial riktat till dessa målgrupper.

Utbildningens innehåll

Allmän information om arbetet som pågår, vilka är de huvudsakliga aktörerna och vilka är deras olika roller
Orientering om informationsmaterial för olika målgrupper av personal, genomgång av vad materialen innehåller
Nyanlända och asylsökandes behov av information i olika faser och olika situationer
Introduktion kring olika informationsmaterial till olika målgrupper, arbete i grupp med hur man identifierar målgrupper och diskussion kring kunskapsnivå och informationsbehov inom olika målgrupper
Olika former för informationstillfällen för personal i länen i landsting, kommun mm
Förberedelse för utbildning på hemmaplan. Läs mer