Informationsmaterial för målgruppen asylsökande och nyanlända

Migration och psykisk hälsa
Datum: 7 september 2016, kl 10:00 - 16:00

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Handledning i hur du informerar och utbildar personal som möter asylsökande och nyanlända om informationsmaterial riktat till dessa målgrupper.

Utbildningens innehåll

  • Allmän information om arbetet som pågår, vilka är de huvudsakliga aktörerna och vilka är deras olika roller
  • Orientering om informationsmaterial för olika målgrupper av personal, genomgång av vad materialen innehåller
  • Nyanlända och asylsökandes behov av information i olika faser och olika situationer
  • Introduktion kring olika informationsmaterial till olika målgrupper, arbete i grupp med hur man identifierar målgrupper och diskussion kring kunskapsnivå och informationsbehov inom olika målgrupper
  • Olika former för informationstillfällen för personal i länen i landsting, kommun mm
  • Förberedelse för utbildning på hemmaplan