Implementering, utvärdering och systematisk uppföljning

Primärvård
Datum: 25 april 2018, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Landsting
Plats: Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Målgrupp: Utbildningen vänder sig i första hand till kvalitetsutvecklare, förbättringsledare och verksamhetsutvecklare inom primärvården, men är även öppen för personer som arbetar med dessa frågor inom övrig hälso- och sjukvård och även inom kommunala verksamheter

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

All dokumentation från utbildningsdagen finns på länken nedan.

Relaterat material