Implementering, utvärdering och systematisk uppföljning

Primärvård
Datum: 25 april 2018, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Landsting
Plats: Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Målgrupp: Utbildningen vänder sig i första hand till kvalitetsutvecklare, förbättringsledare och verksamhetsutvecklare inom primärvården, men är även öppen för personer som arbetar med dessa frågor inom övrig hälso- och sjukvård och även inom kommunala verksamheter

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av eventuellt material från dagen.

All dokumentation från utbildningsdagen finns på länken nedan.

Relaterat material