Implementering, utvärdering och systematisk uppföljning

Primärvård
Datum: 25 april 2018, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: Kostnadsfritt för utbildare inom primärvården
Plats: Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Målgrupp: Utbildningen vänder sig i första hand till kvalitetsutvecklare, förbättringsledare och verksamhetsutvecklare inom primärvården, men är även öppen för personer som arbetar med dessa frågor inom övrig hälso- och sjukvård och även inom kommunala verksamheter

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av eventuellt material från dagen.

Att mäta och följa upp effekten av nya arbetssätt är en nyckeldel i primärvårdens utvecklingsarbete. Under dagen kommer verktyg för förbättringsarbete och praktiska exempel att presenteras.

För att uppnå bästa spridningseffekt sker utbildningen enligt konceptet ”utbilda utbildare”. Det innebär att du som deltagare får de kunskaper och verktyg som behövs för att sprida utbildningsmaterialet vidare till relevanta målgrupper inom din egen organisation. Utbildningsdagen spelas in med professionell videoutrustning och finns tillgänglig att titta och lyssna på i efterhand (ej direktsändning) i den här kalenderhändelsen. Vi tillhandahåller också filmer och presentationsmaterial som du behöver för att sprida kunskaperna vidare på hemmaplan.

Program

09.00 – 10.00 Kaffe och registrering

10.00 – 10.10
Inledning – Nationell kompetenssatsning om psykisk hälsa i primärvården. Presentation av vårens utbildningsprogram
Henrik Tunér, projektledare, Uppdrag Psykisk Hälsa

10.10 – 11.30 Introduktion till implementering, uppföljning och förbättringsarbete
Marit Grönberg Eskel och Fredrik Lindencrona, Uppdrag Psykisk Hälsa

11.30 – 12.30 Lunch

12.30 – 14.30

  • Praktiska exempel och verktyg för förbättringsarbete, Genombrott.nu
    Catrin Hägerholm, Uppdrag Psykisk Hälsa
  • Primärvårdskvalitet
    Stina Gäre Arvidsson, SKL
  • Följupp.nu
    Elina Saxelin, Uppdrag Psykisk Hälsa

14.30 – 15.00 Fikapaus

15.00 – 15.50 Förberedelser och förutsättningar för förändringsarbete
Marit Grönberg Eskel och Fredrik Lindencrona

15.50 – 16.00 Att utbilda på hemmaplan
Henrik Tunér, projektledare, Uppdrag Psykisk Hälsa

Relaterat material