Implementering, utvärdering och systematisk uppföljning

Primärvård
Datum: 17 september 2018
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: 400 kr exkl moms
Plats: Stora Hörsalen, SKL, Hornsgatan 20, Stockholm
Målgrupp: Utbildningen vänder sig i första hand till kvalitetsutvecklare, förbättringsledare och verksamhetsutvecklare inom primärvården, men är även öppen för personer som arbetar med dessa frågor inom övrig hälso- och sjukvård och även inom kommunala verksamheter.
Anmälan

Att mäta och följa upp effekten av nya arbetssätt är en nyckeldel i primärvårdens utvecklingsarbete. Under dagen kommer verktyg för förbättringsarbete och praktiska exempel att presenteras.