Implementering, utvärdering och systematisk uppföljning

Primärvård
Datum: 17 september 2018
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Landsting
Plats: Stora Hörsalen, SKL, Hornsgatan 20, Stockholm
Målgrupp: Utbildningen vänder sig i första hand till kvalitetsutvecklare, förbättringsledare och verksamhetsutvecklare inom primärvården, men är även öppen för personer som arbetar med dessa frågor inom övrig hälso- och sjukvård och även inom kommunala verksamheter.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Att mäta och följa upp effekten av nya arbetssätt är en nyckeldel i primärvårdens utvecklingsarbete.

Du hittar en inspelning och länkar till all dokumentation på denna sida