Hur utbildar man i SIP?  

SIP
Datum: 24 november 2015, kl 10:00 - 16:00
Pris: Gratis
Plats: SKL (Stora hörsalen), Hornsgatan 20, Stockholm
Målgrupp: Personal från kommun, landsting och regioner som utbildar, implementerar eller utvecklar samverkan samt övriga intresserade.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

24 november 2015 hålls den kostnadsfria heldagsutbildning om vilka framgångsfaktorerna är när utbildningar i Samordnad individuell plan (SIP) planeras och genomförs.

Vi får höra erfarenheter från olika delar av landet. Att använda lagstiftningen om Samordnad individuell plan (SIP) innebär att socialtjänsten och hälso-och sjukvården tillsammans arbetar med ett helhetsperspektiv där tydlighet och den enskildes delaktighet i att upprätta och arbeta med planen är centralt. Fokus liggr på delaktighet i SIP och i momentet workshop får vi möjlighet att dela våra erfarenheter med varandra

Liv Mannberg om barn och ungas inflytande vid planering av insatser (SIP)

Om du vill veta mer om hur man gör i Sörmland för att implementera SIP kontakta:
Liv Mannberg utvecklingsledare i funktionshinder
FoU i Sörmland
Eskilstuna
076-724 31 59
liv.mannberg@fou.sormland.se