Hur kan vi samverka bättre i frågor rörande anhöriga?

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 14 mars 2023, kl 14:00 - 15:30
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Välkommen på samverkanswebbinarium!

Hur kan vi samverka bättre i frågor rörande anhöriga?

Representanter från idéburen verksamhet, anhöriga, kommuner, regioner, SKR, Nka med fler kommer att presentera goda exempel på samverkan i anhörigfrågor.

Utökat anhörigstöd, delarena i SKR:s Kraftsamling psykisk hälsa, träffas en gång i månaden och jobbar för att förbättra situationen för anhöriga på alla nivåer. Gruppen har tidigare tagit fram en anhörigfolder och nu jobbar de för att sprida goda exempel på samverkan.