Hur gick det nu tillsammans på skolan med praktiska test?

Datum: 4 december 2018
Plats: Stockholm

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Under workshopen presenterar områdena hur de praktiska testen fungerat och beskrivning av planerade interventioner. Varje område beskriv lärdomar de gjort under året (se redovisningar nedan). Externa föreläsare gav kunskap och inspiration för fortsatt praktiskt arbete på skolor som ökar tillgängligheten till förebyggande och tidiga insatser. Folkhälsomyndigheten berättade om utvecklingen av psykisk hälsa/ohälsa hos barn och unga och informerade om utvärderingen av utvecklingsarbetet. Tre filmer med BUP-chef, rektor och elevhälsochef som handlar om bra arbetssätt på skolor och samverkan presenterades.