Hjälpguiden för barn och ungas psykiska hälsa

BUP - Barn- och ungdomspsykiatri
Datum: 27 februari 2020, kl 09:30 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: 700 kr exkl moms
Plats: Sveriges Kommuner och Regioner, Hornsgatan 20, Stockholm
Målgrupp: Chefer och/eller av chef utsedd representant, verksamhetsutvecklare för enheter som arbetar med råd, stöd och triagering för psykisk hälsa för barn och unga.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Flera regioner i Sverige arbetar idag aktivt med att bygga upp enheter för triagering för barn och unga med någon indikation på psykisk ohälsa oavsett orsak. Där ges idag även råd och stöd.

Vi vill bjuda in er till en tredje workshop där innehållet för dagen är anpassat utifrån önskemål som framkommit under tidigare workshop. Förmiddagen kommer att handla om tillgänglighet tillsammans med regionernas väntetidssamordnare och uppföljning utifrån de aktuella överenskommelserna. Eftermiddagen kommer vi att fokusera på kunskapsstöd för personal som arbetar med telefonrådgivning och triagering.

Film och dokumentation från workshop 6 december 2019

Dokumentation från workshop 25 mars 2019

Relaterat material