Hitta rätt – stöd till ensamkommande ungdomar (HiS3)

Asylsökande & nyanlända
Datum: 18 oktober 2016, kl 10:00 - 16:00
Pris: Utbildningen är kostnadsfri för deltagarna, och inkluderar lunch. Deltagarna betalar själva för eventuell resa och övriga omkostnader.
Plats: 7A, Norrtullsgatan 6, Stockholm

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av eventuellt material från dagen.

Hitta rätt är ett material för ensamkommande ungdomar som handlar om praktiskt vardagsliv, samhällsorientering och personlig utveckling men också ett verktyg för boendepersonal och socialsekreterare som jobbar med ungdomarna för att säkra kvaliteten på arbetet.

Utbildningen ges vid två olika tillfällen i Stockholm: 18 respektive 25 oktober