Hitta rätt – stöd till ensamkommande ungdomar (HiS3)

Migration och psykisk hälsa
Datum: 18 januari 2017, kl 10:00 - 16:00
Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader
Plats: Piperska muren, Sheelegatan 14, Stockholm

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Hitta rätt är ett material för ensamkommande ungdomar som handlar om praktiskt vardagsliv, samhällsorientering och personlig utveckling men också ett verktyg för boendepersonal och socialsekreterare som jobbar med ungdomarna för att säkra kvaliteten på arbetet. Läs mer

Utbildningen är kostnadsfri för deltagarna, och inkluderar lunch. Deltagarna betalar själva för eventuell resa och övriga omkostnader.

Utbildningen är en del av programmmet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända