Hitta rätt – stöd till ensamkommande ungdomar (HiS3)

Migration och psykisk hälsa
Datum: 25 oktober 2016, kl 10:00 - 16:00
Pris: Utbildningen är kostnadsfri för deltagarna, och inkluderar lunch. Deltagarna betalar själva för eventuell resa och övriga omkostnader.
Plats: Elite Palace Hotel, Sankt Eriksgatan 115, Stockholm

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Hitta rätt är ett material för ensamkommande ungdomar som handlar om praktiskt vardagsliv, samhällsorientering och personlig utveckling men också ett verktyg för boendepersonal och socialsekreterare som jobbar med ungdomarna för att säkra kvaliteten på arbetet.

Utbildningen ges vid två olika tillfällen i Stockholm: 18 respektive 25 oktober.

Utbildningen är en del av programmet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända.