Hedersrelaterat våld och förtryck och psykisk hälsa

Hedersrelaterat våld och förtryck
Datum: 30 mars 2022, kl 09:00 - 11:30
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Webbsändning
Målgrupp: Verksamhetschefer och verksamhetsutvecklare i region och kommun samt yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola.

Innehåll

SKR har utvecklat de kunskapsunderlag och vård- och insatsprogram som finns inom området psykisk hälsa så att de ger bättre stöd att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Stödet ska stärka och utveckla arbetet inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola gällande att tidigt upptäcka och agera vid hedersrelaterat våld och förtryck.

En viktig del är att öka spridningen och användningen av de stödmaterial och den kunskap som redan finns om hedersrelaterat våld och förtryck i tidigare publicerat material.

Målgrupp

Verksamhetschefer och verksamhetsutvecklare i region och kommun samt yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola.

Program

Inledning

 • Ing-Marie Wieselgren SKR

Nationellt programområde Psykisk hälsa

 • Ola Götesson, chef Kommunal utveckling Jönköpings län
 • Lise-Lotte Risö Bergerlind, Enhetschef Kunskapsstöd för psykisk hälsa, Västra Götalandsregionen

Brukarrörelsens del i arbetet med vård- och insatsprogrammen

 • Anki Sandberg, Attention

Hedersrelaterat våld och förtryck –Länsstyrelsen Skåne

 • Alka Khanna, Projektledare hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Skåne

SKR:s arbete med våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck

 • Elin Holmgren, Handläggare Kvinnofrid, SKR

Filmvisning och reflektion

 • Ing-Marie Wieselgren, SKR
 • Elin Holmgren, SKR

Nationella vård- och insatsprogrammet

 • Ing-Marie Wieselgren, SKR
 • Elin Holmgren, SKR

Hedersrelaterat våld och förtryck – Origo Stockholm

 • Anna-Lena Näsström, Barnmorska, Origo – Länsövergripande resurscentrum Stockholm Stad

Ljudberättelse socialtjänst

 • Karin Lindström, SKR

Samverkan och samordnad individuell plan

 • Karin Lindström, SKR

Metodstöd.se

 • Ellinor Holm, SKR
 • Susann Magnusson, Ordförande Riksföreningen för skolsköterskor

Ljudberättelse BUP

 • Gunilla Granholm, specialistpsykolog BUP Skåne och ordförande nationella arbetsgruppen adhd, NPO Psykisk Hälsa
 • Lisa Holmgren, SKR

Nästa steg och avslutning

 • Ing-Marie Wieselgren, SKR
 • Jonas Boutani Werner, SKR

Webbsändningen finns inspelad men den är inte textad och kan därför inte delas via webben. Kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se om du vill ha tillgång till inspelningen på annat vis.