Hälsoinformation och hälsostöd för asylsökande och nyanlända (HiS2)

Asylsökande & nyanlända
Datum: 7 november 2016, kl 10:00 - 16:00
Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader
Plats: Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm
Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar med utbildning, information och kommunikation. Kursen ger dig kunskap och verktyg för att utbilda personal som möter asylsökande och nyanlända.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av eventuellt material från dagen.

Utbildningen ger kunskap och verktyg för att ge hälsoinformation om svensk hälso- och sjukvård och egenvård samt metodik för att ge hälsostöd vid lindrig psykisk ohälsa, i grupp eller enskilt. Läs mer