Grundkomponenter för en trygg och meningsfull heldygnsvård – workshop

Tvångsvård
Datum: 11 april 2022, kl 10:00 - 12:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Verksamheter som arbetar inom heldygnsvård/tvångsvård samt andra intresserade.

Denna workshop kommer att ha fokus på de grundkomponenter som vi tillsammans börjat formulera och som kan utgöra ett stöd i arbetet med att erbjuda en trygg och meningsfull psykiatrisk vård.