Grundkomponenter för en trygg och meningsfull heldygnsvård – workshop

Datum: 11 april 2022, kl 10:00 - 12:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Verksamheter som arbetar inom heldygnsvård/tvångsvård samt andra intresserade.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Denna workshop kommer att ha fokus på de grundkomponenter som vi tillsammans börjat formulera och som kan utgöra ett stöd i arbetet med att erbjuda en trygg och meningsfull psykiatrisk vård.