Frukostseminarium: Vårdresurser för tortyröverlevare

Migration och psykisk hälsa
Datum: 29 juni 2022, kl 08:30 - 09:45
Organisatör: Röda Korset
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Röda Korset, Hornsgatan 54 (Mariatorget), Stockholm - eller digital medverkan

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Svenska Röda Korset presenterar den nationella kartläggningen över vilka vårdresurser det finns för personer som lider av trauma efter tortyr. Flera av deltagarna inom Kraftsamling för psykisk hälsa har bidragit till att göra kartläggningen möjlig.

Kartläggningens resultat och rekommendationer presenteras med efterföljande paneldiskussion.

Paneldiskussion modereras av Martin Ärnlöv och de andra medverkande är:

  • Ida Mälarstig: psykolog och forskare på Karolinska Institutet
  • Ileana Ahlman: läkare på Flyktingmedicinskt Centrum, Region Östergötland
  • Ing-Marie Wieselgren: Psykiatrisamordnare på SKR

Relaterat material