Främja psykisk hälsa och välbefinnande under etablering

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 15 december 2021, kl 12:00 - 12:45
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Medarbetare inom kommuner och regioner som arbetar med migration och psykisk hälsa, även för medarbetare inom myndigheter, civilsamhälle och andra organisationer som arbetar med dessa frågor.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Program:

  • Välkommen till Kraftsamlingen, Ing-Marie Wieselgren SKR
  • Dagens tema, Fredrik Lindencrona SKR
  • Stockholm stads utvecklingsarbete inom området, Anna Almén-Bergström och Sati A Stockholms stad
  • Hälsofrämjande Etablering, Carina Cannertoft SKR
  • Minoritetsstress, Kitimbwa Sabuni Afrovenskarnas riksförbund
  • Erfarenheter av tidigare projekt och tankar om nya programperioden, Hans Millmark ESF
  • Frågor och inspel kring området och en ny arbetsgrupp inom delarena Migration och Psykisk Hälsa

Ett aktivt utvecklingsarbete för att utveckla nya arbetssätt för psykisk hälsa och välbefinnande pågår i många olika verksamheter över landet.

Utvecklingstakten stärks när vi lär tillsammans och därför hoppas vi kunna starta en arbetsgrupp inom delarenan Migration och psykisk hälsa för detta område under 2022.

Denna öppna samordning lyfter erfarenheter och blickar framåt tillsammans med ansvariga för ESF-projektet Hållbar Etablering i Stockholm, med samordnare inom ESF-rådet och med ansvariga för området inom SKR:s avdelning för Utbildning och Arbetsmarknad.

Vi hoppas på ert aktiva deltagande för att identifiera prioriterade områden för vårt gemensamma arbete framåt.

Mötet samordnas med Öppen samordning för Vuxna/äldre och ämnet ”Minoritetsstress och hur det kan påverka hälsan”.

Samordningsmötet är en del av Kraftsamling för psykisk hälsa, läs mer här: https://skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/kraftsamlingpsykiskhalsa.28676.html