Fortsatt utvecklingsarbete inom BUP – workshop

BUP - Barn- och ungdomspsykiatri
Datum: 22 mars 2018, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Sopra Steria, Vasagatan 38
Målgrupp: Speciellt inbjudna företrädare för BUP.

Välkommen till en workshop med fokus på fortsatt utvecklingsarbete inom BUP

Program

09:30 – 10:00 Kaffe och registrering

10:00 – 10:20 Inledning
Ann Lund och Karin Lindström

10:20 – 12:00 Kort om nuläget
Alla bidrar
Uppdragsbeskrivning, grupparbete

12:00–13:00 Lunch

13:00-15:00 Fortsatt arbete, sammanställning

15:00–15:30 Nuläge
Ing-Marie Wieselgren

15:30 – 16:00 Nästa steg