Fortsatt utvecklingsarbete inom BUP – workshop

BUP - Barn- och ungdomspsykiatri
Datum: 22 mars 2018, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Sopra Steria, Vasagatan 38
Målgrupp: Speciellt inbjudna företrädare för BUP.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Välkommen till en workshop med fokus på fortsatt utvecklingsarbete inom BUP. Vi fortsätter arbetet med BUP:s uppdrag, uppdragsbeskrivning samt underlag för introduktion av nya medarbetare. 

Målsättning är att samlas kring en gemensam formulering rörande BUP:s uppdrag och hitta en användbar struktur för uppdragsbeskrivning under våren 2018. Detta behöver ni även arbeta vidare med på hemmaplan, förankra och implementera.

Program

09:30 – 10:00 Kaffe och registrering

10:00 – 10:20 Inledning
Ann Lund och Karin Lindström

10:20 – 12:00 Kort om nuläget
Alla bidrar
Uppdragsbeskrivning, grupparbete

12:00–13:00 Lunch

13:00-15:00 Fortsatt arbete, sammanställning

15:00–15:30 Nuläge
Ing-Marie Wieselgren

15:30 – 16:00 Nästa steg