Förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar (HiS5)

Migration och psykisk hälsa
Datum: 29 november 2016, kl 10:00 - 16:00
Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader
Plats: SKL, Hornsgatan 20, Stockholm
Målgrupp: Personal inom primärvården/asyl-sjukvården som arbetar med och genomför hälsoundersökningar. Samordnare för nyanländafrågor inom landsting och kommuner. Kommunikations- och informationsansvariga inom landsting och kommuner.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Detta är ett extrainsatt utbildningstillfälle för dig som inte kan delta 22 november.

Om du har möjlighet att välja datum rekommenderar vi starkt att du väljer 22 november då vi kommer ha väsentligt fler deltagare från många olika landsting denna dag, vilket ger större möjlighet att utbyta erfarenheter.

Utbildningen riktar sig till dig som vill stärka dina kunskaper och färdigheter inom att bedriva systematiskt utvecklingsarbete kopplat till hälsoundersökningar.

Utbildningen riktar sig i första hand till personer inom landsting/region som fått i uppgift eller åtagit sig att leda utvecklingsarbete kring förbättrade arbetssätt för hälsoundersökningar.

En central del av dagen handlar om att stärka kunskaper om hur man kan bedriva systematiskt utvecklingsarbete. Efter utbildningen har du fått verktyg och inspiration som du kan använda för att leda utvecklingsarbete med berörda personalgrupper.