Förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar (HiS5)

Migration och psykisk hälsa
Datum: 22 november 2016, kl 10:00 - 16:00
Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader
Plats: 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm
Målgrupp: Personal inom primärvården/asyl-sjukvården som arbetar med och genomför hälsoundersökningar. Samordnare för nyanländafrågor inom landsting och kommuner. Kommunikations- och informationsansvariga inom landsting och kommuner.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Utbildningen riktar sig till dig som vill stärka dina kunskaper och färdigheter inom att bedriva systematiskt utvecklingsarbete kopplat till hälsoundersökningar.

Utbildningen riktar sig i första hand till personer inom landsting/region som fått i uppgift eller åtagit sig att leda utvecklingsarbete kring förbättrade arbetssätt för hälsoundersökningar.

En central del av dagen handlar om att stärka kunskaper om hur man kan bedriva systematiskt utvecklingsarbete. Efter utbildningen har du fått verktyg och inspiration som du kan använda för att leda utvecklingsarbete med berörda personalgrupper. Läs mer