Förstalinjekonferens 2022: Barns och ungas psykiska hälsa

Första linjen
Datum: 8 april 2022, kl 09:00 - 16:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Primärt beslutsfattare på politisk- och tjänstemannanivå, men konferensen är öppen för alla.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Det har gått tio år sedan SKR:s modellområdesprojekt för första linjens insatser för barns och ungas psykisk hälsa avslutades (2009-2011). Sedan dess har SKR fortsatt att stödja utvecklingsarbete inom området på olika sätt.

Konferensen tar avstamp i nuläget av vad som uppnåtts för barn och unga och deras familjer för att diskutera viktiga hänsyn och vägval i det fortsatta arbetet, med fokus på de stora och/eller svåra frågor som förutsätter styrning på politisk- eller tjänstemannanivå. Aspekter som kommer beröras är bland annat dimensionering, behandlingsresultat, tillgänglighet samt likheter och variationer över landet i utformning och kapacitet.

Vet vi vilken modell som verkar fungera bäst och under vilka förutsättningar?

Webbinariet finns inspelat men det är inte textat och kan därför inte delas via webben. Kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se om du vill ha tillgång till inspelningen på annat vis.

Relaterat material