Förskolans roll för psykisk hälsa och en jämlik start i livet

Barn och unga
Datum: 1 juni 2023, kl 10:00 - 11:30
Organisatör: SKR tillsammans med Forte
Plats: Webbinarium

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Hur kan förskolan ge alla barn en god start i livet? För vilka barn är hög kvalitet på verksamheten mest viktig? Vilka egenskaper är avgörande för en bra förskola? Välkommen till ett webbinarium om forskningen inom området och hur förskolan kan bidra till en mer jämlik uppväxt för alla barn.

Förskolan är betydelsefull för barns tidiga år. Förutom att bidra till utveckling och lärande främjar en bra förskola barns psykiska välbefinnande. Kvaliteten bestäms mer av att barn känner sig delaktiga än barngruppens storlek eller träning av direkta färdigheter. Förskolan är dessutom avgörande för att kompensera för barns ojämlika förutsättningar. Effekten av en bra förskola är störst för barn från familjer med sämre socioekonomi och barn i behov av särskilt stöd.

Välkommen att ta del av aktuell forskning, goda exempel och samtal om hur förskolan kan nå sitt utmanande och viktiga uppdrag. På webbinariet lanseras en ny kunskapsöversikt om förskolans roll för psykisk hälsa och en jämlik start i livet. Webbinariet arrangeras av forskningsrådet Forte och SKR.

Mer information och inspelning