Erfarenheter av genombrott.nu i Eslövs kommun

Genombrott.nu
Datum: 27 maj 2021, kl 10:00 - 12:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Eslövs kommun har arbetat med genombrott.nu i sina verksamheter över flera år, hur arbetar de med kvalitet och utveckling i sina verksamheter? Vilka är deras lärdomar och utmaningar?

Program

 • Enhetschef och teamledare inom hemvården (hemtjänst) berättar om tre års förbättringsarbete med genombrott.nu baserat på kontinuerlig mätning av brukarnas upplevelser under hela perioden, exempelvis delaktighet och trygghet. Förbättringarna i verksamheten syns nu även i den nationella brukarenkäten.
 • Enhetschef och teamledare inom LSS barn samt socialpsykiatrin: hur bedriver vi förbättringsarbete inom funktionshinderområdet? Hur har vi lyckats genomföra 500 förbättringar mitt under pandemin?
 • Kommunens kvalitetsutvecklare: så leder och samordnar vi ett strategiskt kvalitets- och utvecklingsarbete i hela kommunen, från politisk nämnd till verksamhetsnära vård och omsorg.
 • Ny utbildning: Så använder ni genombrott.nu för att skapa förbättringar i er organisation
  • Utbildningen innehåller filmer, webbinarier och workshops
  • Genombrott.nu är ett visuellt och lättanvänt verktyg som gör det enklare att förändra och förbättra verksamheter
  • Såväl brukare som närstående och personal lämnar förslag på hur verksamheten kan förbättras
  • Verktyget sköts enkelt via dator, läsplatta eller mobiltelefon

Medverkande

Medarbetare inom Eslövs kommun:

 • Kristina Carlsson, Enhetschef hemvården
 • Tina Johansson, Teamledare hemvården
 • Elin Vretare, enhetschef LSS
 • Carina Grehn, teamledare socialpsykiatri
 • Therese Lindahl, teamledare LSS barn
 • Emma Nydahl, kvalitetsutvecklare

Sveriges Kommuner och Regioner:

 • Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa
 • Ola Winquist, projektledare genombrott.nu

Webbinariet finns inspelat men utan textning varför vi ej kan sprida länken på hemsidan. Om du vill ha tillgång till inspelningen, kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se.

Relaterat material