Finns det Brukarinflytande?

Datum: 26 februari 2018, kl 13:00 - 16:00
Organisatör: NSPH - Nationell samverkan för Psykisk Hälsa, RSMH - Riksförbundet för social och mental hälsa, samt Brukarinflytande
Pris: Kostnadsfritt
Plats: ABF, Sveavägen 41, lokal Palmesalen
Målgrupp: Alla intresserade

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Arrangörer

Välkommen till Brukarrevisionsprojektets slutseminarium. 

Program

13.00 RSMH – 50 år av kamp!
Jimmie Trevett förbundsordförande för RSMH inleder.

13.10 Brukarrevision för kvalitet i framtiden
Kerstin Evelius, Nationell samordnare psykisk hälsa, Socialdepartementet.

13.40 Poängen med brukarrevision
Klas Sundsröm, handläggare, samverkan patient och närstående, SLSO.

14.10 Brukarinflytande
Anna Thomsson, Sveriges Kommuner och Landsting

14.40 Mingelfika

15.00 Kaos i vardagen
Carl-Johan Bachofner läser dikter.

15.20 Brukarrevisionsprojektet resultat och fortsättning
Sonya Cansu, Sektionschef boenden, Botkyrka kommun, beställare av brukarrevision. Isabella Canow, projektledare. Teamledare; Conny Allaskog, Fredrik Gothnier och Tova Sjödin. Samordnare Jeanette Lindberg och Jens Strömvall.

Anmälan

Anmälan sker via e-post senast den 22 februari till isabella.canow@rsmh.se
Mobil: 070 420 82 62