Fem skäl att avstå narkotika

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 2 december 2021, kl 14:00 - 16:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Webbsändning
Målgrupp: Drogförebyggare, beslutsfattare, forskare och politiker.

Det finns många skäl att avstå från narkotika. En kort text med de viktigaste är framtagna av personer från kommuner, myndigheter, statliga bolag, organisationer, regioner, civilsamhälle och forskare som arbetar med drogprevention. Förhoppningsvis kan budskapet användas för narkotikaprevention men också för att stärka kunskapen om narkotika hos beslutsfattare, politiker och allmänhet.

På webbinariet får vi ta del av kunskapsunderlaget och ett panelsamtal kring hur de kan användas i praktiken.