Erfarenhetsutbyte av FamiljehemSverige

Barn och unga
Datum: 23 May 2016, kl 10:00 - 15:00
Målgrupp: Socialtjänstföreträdare som använder tjänsten och de som är intresserade av att använda tjänsten.

Den här händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av materialet.

FamiljehemSverige har som syfte att underlätta och säkerställa kommunens arbete med prioritering av inkommande ansökningar till att bli familjehem. I tjänsten ingår ett självtest, med vilket privatpersoner som är intresserade av att bli familjehem lätt kan få en uppfattning om vad det innebär att vara familjehem. I tjänsten ingår även ett frågeformulär, som via en säker kommunikationsplattform (SecureMailbox), skickar uppgifterna till den kommun de vill ställa ansökan till. Ni som redan anslutit er till e-tjänsten och ni som är intresserade av att ansluta er – ta tillfället i akt och delta på denna dag med fokus på erfarenhetsutbyte!

Program

  • 10.00–11.00 Välkomna. Information om e-tjänsten FamiljehemSverige och SecureMailbox
  • 11.00–11.30  Familjehemssekreterare berättar om erfarenheterna av e-tjänsten så här långt
    11.30–12.30 Gemensam lunch
    12.30–13.00 Familjehemssekreterare berättar om erfarenheterna av e-tjänsten så här långt
  • 13.00–15.00 Erfarenhetsutbyte av e-tjänsten, önskemål om justeringar av e-tjänsten med
    eftermiddagsfika
  • 15.00 Dagen avslutas