FamiljehemSverige

Barn och unga
Datum: 23 oktober 2019, kl 10:00 - 15:30
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Downtown Camper Scandic Hotels, Drottninggatan 28
Målgrupp: Kommuner anslutna till e-tjänsten samt intresserade kommuner

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Relaterat material

Under dagen kommer följande punkter att diskuteras:

  • Avstämning senaste nytt kring e-tjänsten och deltagande kommuner
  • Nyttan med e-tjänsten FamiljehemSverige
  • Matchning av familjehem med presentation av goda exempel
  • Förslag på gemensam informationskampanj