Existentiell hälsa – nästa stora samhällsutmaning

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 7 juni 2022, kl 09:00 - 12:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Plats: Digitalt eller på plats i Helsingborg

Inom SKR:s initiativ Kraftsamling psykisk hälsa har delarenan Meningsskapande i vår tid undersökt frågor kring hur vi i dagens samhälle kan skapa förutsättningar för meningsskapande sammanhang som bidrar till psykisk hälsa. På denna konferens får du se kopplingen mellan WHO, existentiell hälsa och psykisk hälsa. Du får också ta del av praktiska verktyg för att främja existentiell hälsa samt höra hur Helsingborg och Landskrona kommer att arbeta med existentiell hälsa för barn och unga framöver.

Existentiell hälsa – nästa stora samhällsutmaning arrangeras av PART (Preventivt arbete tillsammans) i samarbete med SKR. Arrangemanget är en del av utbudet kopplat till Snacka om livet, ett initiativ för att främja existentiell hälsa och samtal om livet. Snacka om livet har utvecklats av PART och drivs med stöd av Allmänna arvsfonden.

Relaterat material