Etisk konferens

Datum: 26 februari 2015, kl 10:00 till 26 juli 2016, kl 16:00
Pris: Kostnadsfritt deltagande, du står själv för resa och eventuell uppehälle
Plats: SKL, Hornsgatan 15
Målgrupp: Etiska råd, politiker med flera

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

En diskussion kring temat psykiatrisk tvångsvård ur ett etiskt perspektiv.

Under dagen diskuteras vilken roll det etiska arbetet kan spela i arbetet med dessa frågor lokalt. Dagen blir ett tillfälle för att få information och inspiration till det lokala arbetet. Det är också ett tillfälle att utbyta idéer och erfarenheter med andra som arbetar med etiska frågor.

Under våren 2014 bjöd Skånes etiska råd tillsammans med SKL in till en diskussion kring framtida etiska utmaningar.

Vi vill nu bjuda in er till en ny etikkonferens kring temat psykiatrisk tvångsvård. Detta är ett ämne som kom upp som förslag på förra konferensen och ett ämne som är mycket aktuellt då det även kommande år ser ut att finnas fortsatt intresse att från den statliga nivån prioritera dessa frågor. Det är dessutom ett viktigt område att diskutera ur ett etiskt perspektiv. Under dagen diskuterar vi vilken roll det etiska arbetet kan spela i arbetet med dessa frågor lokalt.