Erfarenhetsutbyte för förbättrat omhändertagande vid NP-problematik

Förbättrat omhändertagande vid NP-problematik
Datum: 4 december 2023, kl 14:00 - 15:30
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Webbinarium på plattformen Teams
Målgrupp: Personal inom offentligt drivna verksamheter i regioner och kommuner eller aktörer med ett helhetsuppdrag för regionen relaterat till neuropsykiatrisk problematik.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Tillämpning av VIP adhd – från plan till verklighet.

Bup Skåne genomför en omställning som syftar till att fler barn med svårigheter att styra och reglera uppmärksamhet, aktivitetsnivå och impulser får hjälp i Första linjen.

Utvecklingsarbetet med ”Invånarresan” för barn med koncentrationssvårigheter eller har diagnos adhd har samtidigt startat. Invånarresan undersöker vilka tjänster som finns som motsvarar behoven. Hela invånarens livskontext ingår, ett holistiskt perspektiv. Vem tillhandahåller vad, när, hur och hur blir det för familjen? Finns det tjänster som saknas? Arbetet har skett tillsammans med barn, unga och deras familjer, ur deras perspektiv och utifrån deras behov. Skola och elevhälsa ingår också i utvecklingsarbetet.

Presentationen kommer att ge förståelse för och information om hur dessa insikter som framkommer genom Invånarresan tas tillvara och arbetas vidare med.

Utvecklingsarbetet genomförs som en pilot hos Bup i Helsingborg i samarbete med Digitala tjänster och design på Digitalisering och IT, Region Skåne.

Medverkande:

  • Jeanette Horst Första linjen och En väg in, Bup Skåne
  • Eva Larsson, Bup Skåne
  • Jerker Knape, Digitala tjänster och design IT-avdelningen Region Skåne
  • Emilia Sini, Digitala tjänster och design IT-avdelningen Region Skåne

Se inspelning av presentationerna från mötet

Se inspelning av presentationerna från mötet (tillgängligt i 14 dagar efter inspelningen). Tyvärr saknas den första minuten av inspelningen.