Erfarenhetsutbyte för förbättrat omhändertagande vid NP-problematik

Förbättrat omhändertagande vid NP-problematik
Datum: 16 oktober 2023, kl 14:00 - 15:30
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Webbinarium på plattformen Teams
Målgrupp: Personal inom offentligt drivna verksamheter i regioner och kommuner eller aktörer med ett helhetsuppdrag för regionen relaterat till neuropsykiatrisk problematik.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Tidiga insatser

Hur utformar vi insatser före en eventuell diagnos, hur ser det ut i VIP adhd och hur ser det ut i praktiken?

Medverkande

  • Gunilla Granholm beskriver tidiga insatser i VIP adhd
  • Guirong Du och Sofia Rappe Nilsson, VUP Uppsala
  • Rickard Weiber, Anna-Lena Linde och Tünde Ivancevic, VUP Kristianstad

Webbinariet finns inspelat, kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se om du vill ha tillgång till inspelningen.