Erfarenhetsutbyte för förbättrat omhändertagande vid NP-problematik

Förbättrat omhändertagande vid NP-problematik
Datum: 16 oktober 2023, kl 14:00 - 15:30
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Webbinarium på plattformen Teams
Målgrupp: Personal inom offentligt drivna verksamheter i regioner och kommuner eller aktörer med ett helhetsuppdrag för regionen relaterat till neuropsykiatrisk problematik.

Tidiga insatser
Hur ser det ut i VIP adhd och hur ser det ut i praktiken?

Teamslänk läggs ut på denna sidan någon dag i förväg.

Informationen på sidan kommer att uppdateras.