Erfarenhetsutbyte för förbättrat omhändertagande vid NP-problematik

Förbättrat omhändertagande vid NP-problematik
Datum: 5 december 2022, kl 14:00 - 16:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Personal inom offentligt drivna verksamheter i regioner och kommuner eller aktörer med ett helhetsuppdrag för regionen relaterat till neuropsykiatrisk problematik.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Tema: Hur löser vi utmaningen med sammanhållen, integrerad vård för barn, unga och vuxna med NP-problematik – från misstanke till uppföljning?

Utifrån önskemål börjar vi med barn och ungdomar och följer upp med vuxna vid nästa möte. Vi tar del av exempel på samverkansformer från några regioner.

  • Socialstyrelsens NR för adhd och autism, Louise von Bahr
  • Identifierade utmaningar och förslag på lösningar, Antonia Reuter, VGR
  • Hälsa-Lärande-Trygghet (HLT), Jessika Nyström, Region Västerbotten
  • Karin Fängström, Optimusteamet, Uppsala
  • Karin Berg, Småbarnsteamet, VGR

Webbinariet finns inspelat, kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se om du vill ha tillgång till inspelningen.