Erfarenhetsutbyte för förbättrat omhändertagande vid NP-problematik

Datum: 19 september 2022, kl 14:00 - 15:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Personal inom offentligt drivna verksamheter i regioner och kommuner eller aktörer med ett helhetsuppdrag för regionen relaterat till neuropsykiatrisk problematik.

Vi genomför mötet som planerat för ett gemensamt avstamp inför fortsatta erfarenhetsutbyten. Vi gör tillsammans en inventering av relevanta frågor att diskutera och hur vi planerar kommande möten. Varmt välkomna!