Erfarenhetsutbyte för förbättrat omhändertagande vid NP-problematik

Förbättrat omhändertagande vid NP-problematik
Datum: 25 maj 2022, kl 14:00 - 15:30
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Personal inom offentligt drivna verksamheter i regioner och kommuner eller aktörer med ett helhetsuppdrag för regionen relaterat till neuropsykiatrisk problematik.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Temat är utbud av behandlingsinsatser vid adhd på specialistnivån, vad som ges till patienter med adhd.

VIP adhd för barn och vuxna presenteras vad gäller behandling och vi får korta presentationer från några regioner som beskriver hur man arbetar med behandlingsinsatser.

Medverkande:

Webbsändningen finns inspelad men den är inte textad och kan därför inte delas via webben. Kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se om du vill ha tillgång till inspelningen på annat vis.