Erfarenhetsutbyte FamiljehemSverige

FamiljehemSverige
Datum: 1 mars 2019, kl 09:30 - 12:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20
Målgrupp: Personal i kommuner anslutna till e-tjänsten FamiljehemSverige

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Program

09.30 – 09.50 Välkomna och introduktion (Ing-Marie Wieselgren, SKL)

09.50 – 10.15 Omvärldsspaning kring rekrytering, matchning, urval (Elisabeth Melin, SKL)

10.15 – 10.30 Statistik och genomgång av verktyget (Gunnar Dagnå, Dagnå kommunikaton)

10.30 – 11.15 Workshop – Stöd kring rekrytering, matchning, urval

11.15 – 11.45 Workshop – Gemensam marknadsföring

11.45 – 12.00 Avslut

 

Frågor

För frågor innan och under dagen, maila till familjehemsverige@skl.se