Erfarenhetsutbyte FamiljehemSverige

FamiljehemSverige
Datum: 23 november 2023, kl 10:00 - 11:30
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt för anslutna kommuner
Plats: Digitalt via Teams
Målgrupp: Kommuner anslutna till FamiljehemSverige

Den 23 november, klockan 10:00-11:30, vill vi bjuda in till höstens erfarenhetsutbyte för er kommuner som är anslutna till tjänsten FamiljehemSverige.

Program

Inbjudan med anmälningslänk har skickats till anslutna kommuners funktionsbrevlådor. För att få inbjudan på nytt, kontakta familjehemsverige@skr.se.