Erfarenhetsutbyte FamiljehemSverige

FamiljehemSverige
Datum: 29 mars 2023, kl 10:00 - 11:30
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt för anslutna kommuner
Plats: Digitalt
Målgrupp: Kommuner anslutna till FamiljehemSverige

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Den 29 mars bjuder Uppdrag Psykisk Hälsa in till ett erfarenhetsutbyte för kommuner som är anslutna till tjänsten FamiljehemSverige.

Temat för dagen är Dokumentera för barnets skull.

Under mötet kommer Rebecca Svensson, socionom, föreläsare och tidigare familjehemsplacerad, att utifrån sina egna erfarenheter prata om att ta del av sin dokumentation. Rebecca kommer dela med sig av sina erfarenheter när det gäller familje- och jourhemsplacering ur båda perspektiven, både som klienten och socialsekreteraren. Rebeccas presentation varvas med diskussionsfrågor i mindre grupper. Under mötet visar och berättar vi även mer om de uppdateringar som har gjorts i den nya portalen SecureAppbox Connect.

Länk för anmälan har skickats ut till de kommuner som är anslutna till tjänsten FamiljehemSverige.