Erfarenhetsutbyte FamiljehemSverige

FamiljehemSverige
Datum: 10 november 2022, kl 10:00 - 11:30
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKR
Pris: Kostnadsfritt för anslutna kommuner
Plats: Digitalt via Zoom
Målgrupp: Anslutna kommuner till tjänsten FamiljehemSverige.

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

FamiljehemSverige är en nationell e-tjänst som förenklar kommunernas arbete som rör rekrytering av familjehem, jourhem, kontaktperson och kontaktfamilj. Som en del i tjänsten bjuder SKR kontinuerligt in anslutna kommuner för erfarenhetsutbyten.

Den 10 november vill vi därför bjuda in anslutna kommuner till ett digitalt erfarenhetsutbyte.

Under mötet kommer vi få ta del av klipp från dokumentären Fosterfamiljen och tillsammans med filmens regissör Julia Dinome diskutera ett antal frågeställningar, bland annat kring hur de biologiska barnen i ett familjehem uppmärksammas. Vi kommer även att kort informera om de nya arvodesnivåer och andra ändringar i SKR:s rekommendationer vid familjehemsvård som börjar gälla 2023.

Inbjudan med anmälningslänk har gått ut till samtliga anslutna kommuners funktionsbrevlådor. Om du inte hittar din inbjudan, kontakta familjehemsverige@skr.se.