Erfarenhetsutbyte FamiljehemSverige

FamiljehemSverige
Datum: 15 mars 2022, kl 10:00 - 12:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKR
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Digitalt via Zoom. Länk till Zoom skickas ut till anmälda senast två dagar innan mötet.
Målgrupp: Anslutna kommuner till tjänsten FamiljehemSverige

FamiljehemSverige är en nationell e-tjänst som förenklar kommunernas arbete som rör rekrytering av familjehem, jourhem, kontaktperson och kontaktfamilj. Som en del i tjänsten bjuder SKR kontinuerligt in anslutna kommuner för erfarenhetsutbyten.

Den 15 mars vill vi därför bjuda in anslutna kommuner till ett digitalt erfarenhetsutbyte/nätverksmöte. Tillsammans kommer vi bland annat att diskutera tjänsten och vad som kan utvecklas, kommande Familjehemmens dag 27 april, presentera nya funktioner i Säkra videomöten och det kommer också att finnas tid för erfarenhetsutbyte med varandra kring hur ni arbetar med tjänsten.

Programpunkter:
– Presentation av uppdateringar i tjänsten Säkra Videomöten
– Diskussion och erfarenhetsutbyte i mindre grupper
– Inför Familjehemmens dag – tips och utbyte av idéer med varandra och SKR

Inbjudan med anmälningslänk har gått ut till samtliga anslutna kommuners funktionsbrevlådor. Om du inte hittar din inbjudan, kontakta familjehemsverige@skr.se.