En personcentrerad tvångsvård – är det möjligt?

Datum: 7 mars 2024, kl 13:00 - 15:30
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Digitalt
Målgrupp: Vård- och omsorgspersonal samt chefer och beslutsfattare på olika nivåer i verksamheter som möter personer med psykiatriska tillstånd.

Ett webbinarium som arrangeras av SKR och Socialstyrelsen. Seminariet fokuserar på hur hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan förebygga behov av tvångsvård och hur tvångsvården kan bli mer personcentrerad.

Se webbinariet i efterhand

Du kan ta del av en inspelning av webbinariet i 14 dagar efter sändningen via denna länk.