En dag för ungdomsmottagningar

Barn och unga
Datum: 27 September 2016, kl 10:00 - 16:00
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Hotel Clarion Sign, Norra bantorget, Stockholm
Målgrupp: Enhets- och verksamhetschefer

Den här händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av materialet.

Den psykiska hälsan hos ungdomar och unga vuxna är en av vår tids viktigaste utmaningar. Utmaningen innebär att vi måste hitta modeller för hur vi kan arbeta effektivt för att främja och förebygga och vid behov erbjuda stöd och behandling. I det arbetet är ungdomsmottagningen en viktig aktör. Många ungdomsmottagningar har bra förutsättningar för att kunna arbeta förebyggande och erbjuda tidiga insatser. För att vidareutveckla arbetet med psykisk hälsa på ungdomsmottagningar genomförs under 2016 en särskild satsning på dessa. Satsningen innebär bland annat att 130 miljoner kronor fördelas mellan kommuner och landsting för att stimulera utvecklingsarbetet.

 

Program

 • 09.30-10.00 Fika Kaffe och smörgås serveras
 • 10.00–10.20 Introduktion – Ing-Marie Wieselgren, Uppdrag Psykisk Hälsa
 • 10.20–11.15 Presentation av kartläggning – Linda Sanneving, Uppdrag Psykisk Hälsa
  Preliminära resultat från Uppdrag Psykiska Hälsas kartläggning av landets
  ungdomsmottagningar
 • 11.15–12.00 Politikerpanel – Karin Rågsjö, Maria Stockhaus och Kerstin Evelius
  Tema förhoppningar: vad hoppas man på gällande ungdomsmottagningarnas framtid?
 • 12.00–13.00 Lunch
 • 13.00–13.20 Juridiska frågor – Vad innebär olika huvudmannaskap och insatser enligt olika lagstiftningar?
 • 13.20–13.40 Riktlinjer – Elisabeth Liljerehn och Nils Lundin. Om arbetet med nya riktlinjer för ungdomsmottagningarna i Skåne
 • 13.40–14.00 Effektivisering – Ingela Wessebo och kollega. Om utredningen av ungdomsmottagningarna i Västra Götaland och effektivisering av
  arbetet
 • 14.00–14.15 Paus
 • 14.15–14.35 Tillgänglighet och kvalitet – Carolin Eriksson Om organisering för tillgänglighet och kvalitet i Västernorrland
 • 14.35–14.55 Ungdomsmottagning som första linje – Anna Bystedt. Om arbetet med ungdomsmottagningarna som första linje i Örebro
 • 14.55–15.15 Nyanlända – Linda Selberg och Annelie. Om arbetet med ensamkommande barn i Upplands Väsby, Stockholm
 • 15.15–16.00 Avslut och mingel