En dag för ungdomsmottagningar

Ungdomsmottagning
Datum: 27 september 2016, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Hotel Clarion Sign, Norra bantorget, Stockholm
Målgrupp: Enhets- och verksamhetschefer

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Den psykiska hälsan hos ungdomar och unga vuxna är en av vår tids viktigaste utmaningar. Utmaningen innebär att vi måste hitta modeller för hur vi kan arbeta effektivt för att främja och förebygga och vid behov erbjuda stöd och behandling. I det arbetet är ungdomsmottagningen en viktig aktör. Många ungdomsmottagningar har bra förutsättningar för att kunna arbeta förebyggande och erbjuda tidiga insatser. För att vidareutveckla arbetet med psykisk hälsa på ungdomsmottagningar genomförs under 2016 en särskild satsning på dessa. Satsningen innebär bland annat att 130 miljoner kronor fördelas mellan kommuner och landsting för att stimulera utvecklingsarbetet.