Elevhälsobaserade modeller – uppstart, nuläge och framtid

Barn och unga
Datum: 24 mars 2021, kl 13:00 - 15:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner, Folkhälsomyndigheten och Karolinska institutet
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Kommunala och regionala aktörer som arbeta med barn och unga psykisk hälsa och andra intresserade
Anmälan

Webbsänt seminarium om samverkansmodeller i skolan för att främja barns och ungas psykiska hälsa. Kostnadsfritt seminarium, anmälan krävs för deltagande. Länken till seminariet skickas ut till alla anmälda 23 mars.

Seminariet syftar till att presentera resultat från en kartläggande litteraturöversikt samt pilotprojektet ” Elevhälsobaserad modell för första linjen” som 10 områden utvecklat med stöd från SKR. Tillsammans med en expertpanel diskuteras erfarenheter utifrån utvecklingsarbetet, hur samverkansmodeller kan användas i Sverige och hur deras implementering kan främjas.

Vi spelar in de två föreläsningarna med Anne Richter, men ej övriga delar av webbinariet. Länken till dessa föreläsningar kommer finnas tillgängliga på denna sida efter webbinariet och vara tillgängliga under 14 dagar.

Preliminärt program

13.00 Check in och välkommen
Ing-Marie Wieselgren, Sveriges kommuner och regioner, SKR

13.20 Vad pågår inom området på nationell nivå?
Ing-Marie Wieselgren, SKR

13.30 Elevhälsobaserad modell, utvecklingsarbete tillsammans med 10 områden
Anna Jonsson, SKR

13.40 Presentation av litteraturöversikt, preliminära resultat
Anne Richter, Karolinska Institutet, KI

13.55 Reflektion
Ing-Marie Wieselgren, SKR

14.00 Paus

14.15 Presentation av rapporten – utvärdering och implementering av elevhälsobaserad modell
Anne Richter, KI

14.30 Panelsamtal
Leds av Ing-Marie Wieselgren och samtal förs med Henna Hasson, KI, Anne Richter KI, Folkhälsomyndigheten, Josefine Fälth Sveriges elevkårer, Susanne Wallin Eriksson rektor Karlskrona, Kerstin Evelius Region Uppsala, Margret Josefsson kurator vårdcentral Mariestad, Christin Appel SKR

14.55 Avslutning