Elevhälsobaserade modeller – uppstart nuläge och framtid

Barn och unga
Datum: 24 mars 2021, kl 13:00 - 15:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner, Folkhälsomyndigheten och Karolinska institutet
Plats: Webbinarium på plattformen Zoom
Målgrupp: Kommunala och regionala aktörer som arbeta med barn och unga psykisk hälsa och andra intresserade

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Webbsänt seminarium om samverkansmodeller i skolan för att främja barns och ungas psykiska hälsa.

Seminariet syftar till att presentera resultat från en kartläggande litteraturöversikt samt pilotprojektet ” Elevhälsobaserad modell för första linjen” som 10 områden utvecklat med stöd från SKR. Tillsammans med en expertpanel diskuteras erfarenheter utifrån utvecklingsarbetet, hur samverkansmodeller kan användas i Sverige och hur deras implementering kan främjas.

Program

Check in och välkommen
Ing-Marie Wieselgren, Sveriges kommuner och regioner, SKR

Vad pågår inom området på nationell nivå?
Ing-Marie Wieselgren, SKR

Elevhälsobaserad modell, utvecklingsarbete tillsammans med 10 områden
Anna Jonsson, SKR

Presentation av litteraturöversikt, preliminära resultat (se inspelning nedan)
Anne Richter, Karolinska Institutet

Reflektion
Ing-Marie Wieselgren, SKR

Presentation av rapporten – utvärdering och implementering av elevhälsobaserad modell (se inspelning nedan)
Anne Richter, KI

Panelsamtal
Leds av Ing-Marie Wieselgren och samtal förs med Henna Hasson KI, Anne Richter KI, So​lveig Petersen Folkhälsomyndigheten, Josefine Fälth Sveriges Elevkårer, Susanne Wallin Eriksson rektor Karlskrona, Kerstin Evelius Region Uppsala, Margret Josefsson kurator vårdcentral Mariestad, Christin Appel SKR.

Samverkansmodeller för att främja barn och ungas hälsa - resultat från en kartläggande litteraturöversikt

En skolbaserad samverkansmodell för första linjen med syfte att förebygga barn och ungas psykiska ohälsa i Sverige

Relaterat material