Elevhälsobaserad modell med tidiga insatser för psykisk hälsa

Datum: 14 maj 2018
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL)
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Elite Hotel Marina Plaza, Helsingborg
Målgrupp: Aktiva pilotområden inom projektet med elevhälsobaserad modell, styrgrupper och lokala processledare. 1-2 personer från skola/elevhälsa, 1-2 personer från socialtjänst, samt 1-2 personer från hälso- och sjukvård

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av eventuellt material från dagen.

Vi vill bjuda in er i nätverket till en andra workshop i utvecklingsarbetet för en elevhälsobaserad modell med förstärkta och tidiga insatser för psykisk hälsa.

Workshopen kommer att bestå av arbete i de lokala arbetsgrupperna och kortare presentationer för övriga i nätverket. För att dagen ska bli meningsfull behöver alla deltagande områden:

  • Skrivit under avsiktsförklaringen och skickat in, senast 27 april
  • Förberett en fem minuters presentation av hur behovsanalysen kommer att genomföras och eventuella preliminära resultat.
  • Ha skickat in en projektplan, senast 27 april (mall för projektplan finns i Samarbetsrum under filer i mapp – 14 maj Workshop)
  • Genomfört en övning med hjälp av vinjett. Resultatet presenteras i workshopen. Mer information som rör förberedelserna inför workshopen läggs ut i samarbetsrum vecka 15.

Material från dagen